Kalkulator lokat bankowych

Santander Consumer Bank
Uwaga! Teraz Lokata Direct+ Internet znajdująca się w ofercie Santander Consumer Bank ma oprocentowanie 6,5% w skali roku@
Sprawdź lokatę Direct+ Internet 6,5% !!!

 

Lokata w Getin Bank
Lokata na start Getin Bank to zyskowna, wygodna i bezpieczna lokata na 2 lub 3 miesiące, z realnym oprocentowa- niem wynoszącym ponad 6% w skali roku.
Sprawdź Lokatę na start »

 

Lokaty z Expanderem
Wybierz dogodną lokatę z pomocą niezależnego doradcy finansowego - firmy Expander. Wypełnij niezobowiązujący formularz, aby skontaktować się z doradcą.
Sprawdź lokaty z Expanderem »

 

Najlepsza lokata dla Ciebie
Wybierz najlepszą lokatę dopasowaną do Twoich konkretnych potrzeb! Skorzystaj z całkowicie darmowej i niezobowiązującej pomocy doradcy finansowego.
Wybierz najlepszą lokatę »

 

Strona główna » Zabezpieczenie środków finansowych na lokatach

 

Zabezpieczenie środków finansowych na lokatach


Przeglądając oferty lokat bankowych możemy znaleźć informację, że są one w pełni bezpieczne, co oznacza, że klient może mieć pewność zwrotu zainwestowanego w nie kapitału. Niektóre banki zapewniają dodatkowo klientów, że z lokaty osiągną określony zysk. Co jednak stanie się z lokatą i kapitałem zdeponowanym na niej, jeśli dany bank popadnie w kłopoty. Otóż, w większości takich przypadków klienci nie muszą obawiać się o zwrot swoich oszczędności.


Depozyty bankowe są na ogół gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 toku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Z kolei, funkcję nadzorczą nad tym organem bankowym sprawują: minister finansów, sejm oraz rada ministrów.


Uczestnictwo banków w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym jest konieczne i obowiązkowe. Jego członkami są wszystkie polskie banki komercyjne i spółdzielcze, prowadzące działalność na podstawie wydanej w Polsce licencji bankowej.


Swój budżet BFG buduje na podstawie obowiązkowych opłat rocznych, jakie wnoszą do niego wszystkie instytucje objęte systemem gwarantowania. W momencie, kiedy którykolwiek z członków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego będzie miał na tyle złą sytuację finansową, że będzie zmuszony do ogłoszenia upadłości, wówczas wszystkie pozostałe banki członkowskie wnoszą składki na wypłatę gwarantowanych depozytów.


Zasób finansowy BFG nie jest niestety nieograniczony. W zależności od rodzaju depozytów inna jest maksymalna kwota, jaką można pozyskać z gwarancji funduszu. Głównym zadaniem BFG jest zapewnienie deponentowi zwrotu środków, które zostały ulokowane w banku, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości banku. Górną granicą kwoty wypłat jest równowartość 100 tysięcy euro. Takie środki objęte są 100% gwarancją. Jeśli na kontach bankowych lub lokatach klient utrzymywał kwotę wyższą niż 100 tysięcy euro, może on dochodzić zwrotu nadwyżki na zasadach prawa upadłościowego i naprawczego.


Każdorazowo, fundusz rozpoczyna wypłatę gwarantowanych świadczeń w chwili, gdy Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję o zawieszeniu działalności konkretnego banku. Klienci mają maksymalnie 5 lat na odebranie swoich oszczędności. Podstawą wyliczenia kwoty gwarancyjnej stanowi zawsze suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach przez daną osobę. Oznacza to, że jako jeden depozyt traktowane są środki umieszczone na lokatach, ROR-ach czy też na rachunkach bieżących klienta.
Jeśli uważasz tę stronę za wartościową, zamieść nasz link:


 

Informacje przedstawione na tej stronie www.ranking-lokat.pl są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Właściciel dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w stronie były prawdziwe i aktualne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne informacje zamieszczone na stronie internetowej www.ranking-lokat.pl.

 
 
Bitcoin w XTB (X-Trade Brokers)
http://zlotemysli.pl/eliteseo,1/publication/show/6418/fundusze-inwestycyjne.html
 
Ocena czytelników:
 

Wszystkie książki »

 
 

Online: 1